Sử dụng dịch vụ mua xe ôtô trả góp như thế nào
Sử dụng dịch vụ mua xe ôtô trả góp như thế nào
Những đối tượng thích hợp nhất với hình thức mua xe trả góp: Doanh nhân, doanh nghiệp: những người có khả năng sử dụng tiền để kinh doanh sinh lời nhiều hơn là tỷ lệ lãi suất tiền cho vay của ngân hàng. Những người rất cần sử dụng xe, sẽ có đủ tiền mua xe trong một tương lai gần nhưng hiện tại chưa...